Đề kiểm tra 1 tiết - Đề 3

Dương Thị Ngọc Hân

Câu 2 : Hãy viết sơ đồ phép lai sau:

P: Aa x aa

(vàng) (xanh)

Bolbbalgan4
Bolbbalgan4 8 tháng 11 2018 lúc 17:36

P: Aa (vàng) x aa (xanh)

GP: A a a

F1 Aa (vàng) aa (xanh)

(Tỉ lệ 50% vàng, 50%xanh)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN