Chương II : Hàm số và đồ thị

Thu HIền

a) |x+2| + |x+\(\dfrac{3}{5}\) | + |x+\(\dfrac{1}{2}\)| = 4x

b) |x+ 5,8| = 3x

c) |x + \(\dfrac{2}{5}\)| = 2x

phuong phuong
6 tháng 9 2018 lúc 20:56
a) |x+2| + |x+\(\dfrac{3}{5}\) | + |x+\(\dfrac{1}{2}\)| = 4x = x + 2 + x + 3/5 + x + 1/2 = 4x hay 3x + 31/10 = 4x 31/10 = 4x - 3x = x Vậy x = 31/10 b) |x+ 5,8| = 3x = x + 5,8 = 3x 5,8 = 3x - x = 2x => x = 5,8 : 2 = 2,9 Vậy x = 2,9 c) |x + \(\dfrac{2}{5}\)| = 2x = x + 2/5 = 2x => 2/5 = 2x -x = x Vậy x = 2/5 * Lưu ý: Mỗi số hạng trên biểu thức đều là giá trị tuyệt đối ngoại trừ kết luận vì mk ko biết viết GTTĐ
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN