Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 235
Điểm GP 1
Điểm SP 65

Người theo dõi (19)

Đang theo dõi (27)

Doraemon
Phan Thùy Linh
Nhật Linh
Thanh Thủy