Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 1664
Điểm GP 667
Điểm SP 2346

Người theo dõi (539)

le ngoc han
Ngọc Linh
kirigaya kazuto

Đang theo dõi (28)

Nguyen Thi Mai
Hà Thùy Dương
Sen Phùng

Dòng thời gian