Violympic toán 9

Easylove

Giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}3x=\frac{x^2+2}{y^2}\\3y=\frac{y^2+2}{x^2}\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN