Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 510
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (19)

Nhó
Phuong Nguyen
Lizk Kenih
quang nguyen van

Đang theo dõi (7)