Phép nhân và phép chia các đa thức

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
5 tháng 11 2020 lúc 21:42

e) Ta có: \(ax^2-5ax+6a\)

\(=a\left(x^2-5x+6\right)\)

\(=a\left(x^2-2x-3x+6\right)\)

\(=a\left[x\left(x-2\right)-3\left(x-2\right)\right]\)

\(=a\left(x-2\right)\left(x-3\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN