Đề kiểm tra 1 tiết - Địa lí lớp 11

Nguyễn Thế Anh

Câu 1: Chứng minh vai trò cung cấp dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á và Trung Á. Sự cắt giảm hoặc tăng sản lượng khai thác dầu mỏ của khu vực sẽ tác động như thế nào đến kinh tế-xã hội thế giới?
Câu 2: Giải thích nguyên nhân của quá trình đô thị hóa ở Mĩ La-tinh?
Câu 3: Trình bày những thuận lợi và khó khăn mà các quốc gia ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á đang chịu ảnh hưởng. Nêu ra giải pháp?

Đặng Phan Hương Giang
29 tháng 10 2020 lúc 5:35

Câu 1: Chứng minh vai trò cung cấp dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á và Trung Á.

- Tây Nam Á và Trung Á đều có trữ lượng dầu mỏ lớn, chiếm hơn 50% TG.

- Là nơi xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

- Trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc.

Bình luận (0)
Đặng Phan Hương Giang
29 tháng 10 2020 lúc 5:36

Câu 2: Giải thích nguyên nhân của quá trình đô thị hóa ở Mĩ La-tinh?

Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố tìm việc làm, dẫn đến hiện tượng đô thị hóa tự phát của các nước Mĩ Latinh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN