Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực - Một số vấn đề của Châu Phi (Tiết 1)

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

 I. Một số vấn đề tự nhiên

Cảnh quan chủ yếu: Hoang mạc, bán hoang mạc, xavan rừng.
- Tài nguyên
     + giàu tài nguyên khoáng sản như dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, mangan, vàng, kim cương, chì kẽm, phốt pho…
     + Rừng chiếm diện tích khá lớn phân bố ở nhiều nơi với nhiều loại: rừng nhiệt đới ẩm, nhiệt đới khô…
- Phân bố nhiều nơi với nhiều loại.
- Sông ngòi: Sông Nil.
Tuy nhiên sự khai thác tài nguyên quá mức, môi trường bị tàn phá, hiện tượng hoang mạc hóa.
Giải pháp: Cần khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên.

II. Một số vấn đề dân cư và xã hội

Bảng số liệu một số chỉ số về dân số của châu Phi, các nhóm nước và thế giới năm 2015

Châu lục – nhóm nước

Tỉ suất sinh thô

()

Tỉ suất tử

()

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

Tuổi thọ (năm)

Châu Phi

36

10

2,6

60

Các nước đang phát triển

22

7

1,5

69

Các nước phát triển

11

10

0,1

79

Thế giới

20

8

1,2

71

- Tỉ suất sinh cao nên dân số tăng nhanh.
- Tuổi thọ trung bình thấp.
- Dịch bệnh HIV.
- Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục.
- Xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật.
→  Cần sự cải thiện cuộc sống.
     Cần ổn định để phát triển kinh tế.
     Cần sự giúp đỡ của thế giới về y tế, giáo dục, lương thực chống đói nghèo và bệnh tật.

III. Một số vấn đề kinh tế

- Đa số các nước Châu Phi nghèo, kém phát triển.
- Qui mô nền kinh tế quá nhỏ bé.
→ Nguyên nhân
       + Hậu quả của sự thống trị lâu dài chủ nghĩa thực dân .
       + Xung đột, chính phủ yếu kém,….
       + Trình độ dân trí thấp
- Nền kinh tế châu Phi cũng đang thay đổi tích cực.