Ôn tập chương Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

ngọc vân triệu

Cho hình vẽ bên

a) Vì sao a//b?

b)Tính số đo của Â1, Â3, Â4

Biết B1 = 75 độ

Đường thẳng c vuông góc với a,b

A 2 1 3 4 C a b B4 3 2 1

Cuc Kac
22 tháng 10 2020 lúc 22:04

a) Vì c⊥a

c⊥b

➩a//b

b) B1=A1=75 độ(đồng vị)

B1=A3=75 độ(so le trong)

Ta có: B1+A4=180 độ (trong cùng phía)

➩A4=180 độ -B1=180 độ -75 độ=105 độ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN