Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 18
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (4)

Yến Nguyễn
phynit
Akai Haruma

Dòng thời gian