Ôn tập học kỳ II

minh nhật

Bài 10/ Để thu đc300g dd KOH 20% thì cần bao nhiêu (g) dd KOH 60% x bao nhiêu (g) nước?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN