Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt

ow ner
ow ner 7 tháng 10 2020 lúc 19:11

ai giải dùm với

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 8 tháng 10 2020 lúc 14:59

Nhiệt độ cân bằng là 500oC, cái này hơi kì kì a nghen

Bình luận (1)
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang CTV 9 tháng 9 2020 lúc 18:01

\(500g=0,5kg\)

\(2l\leftrightarrow2kg\)

Nhiệt lượng chậu nước tỏa ra:

\(Q_{tỏa}=m_1c_1\Delta t+m_2c_2\Delta t=\left(m_1c_1+m_2c_2\right)\left(t_1-t\right)=\left(2.4200+0,5.880\right)\left(100-35\right)=574600\left(J\right)\)

Nhiệt lượng nước thu vào:

\(Q_{thu}=mc_1\Delta'=m.4200.\left(35-20\right)=63000m\left(J\right)\)

Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

\(Q_{thu}=Q_{tỏa}\\ \Leftrightarrow63000m=574600\\ \Leftrightarrow m\approx9,12\left(kg\right)\)

Bình luận (0)
Yehudim
Yehudim 10 tháng 9 2020 lúc 13:15

Cơ bản lắm :) Mấy cái này chỉ cần lập phương trình cân bằng nhiệt và cho chúng bằng nhau là được

Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra là:

\(Q_{toa}=m_1c_1\left(t_1-t\right)=...\left(J\right)\)

Nhiệt lượng nhiệt lượng kế và nước thu vô là:

\(Q_{thu}=\left(m_2c_1+m_3c_2\right)\left(t-t_2\right)=...\left(J\right)\)

PTCBN: \(m_1c_1\left(t_1-t\right)=\left(m_2c_1+m_3c_2\right)\left(t-t_2\right)\Leftrightarrow t=\frac{m_1c_1t_1+m_2c_1t_2+m_3c_2t_2}{m_1c_1+m_2c_1+m_3c_2}=...\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN