Phương trình cân bằng nhiệt - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu1: Để xác định nhiệt độ bên trong bếp lò người ta đốt cục sắt có m1=0.5kg rồi thả nhanh và bình chứa m2= 4kg nước có nhiệt độ ban đầu là 18oC , nhiệt độ cuối cùng là 28oC xác định nhiệt độ lò bếp

Câu 2: Một thau nhôm khối lượng 0.5kg đựng 2kg nước ở 20oC

a, Thả vào thau nước một khối lượng 200g lấy ở lò ra .Nước nóng đến 21.2oC tìm nhiệt độ bếp lò bỏ qua sự tỏa nhiệt mtrg

b, Thực ra trong trường hợp này là 10% nhiệt lượng cung cấp cho nhau tìm nhiệt độ thực bếp lò

c, Nếu nhiệt độ tỏa ra môi trường bằng 10% nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra thì nhiệt độ bếp là là bao nhiêu

Câu 3: Một chất rắn 100g ở 100oC vào 500g nước ở 15oC thì nhiệt độ sau cùng của vật là 16oC thay nước bằng 800g chất lỏng khác ở 10oC thì nhiệt độ sau cùng là 13oC tìm nhiệt dung của chất lỏng và rắn

Câu 4: Một nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng m1=100g chứa m2=400g nước ở nhiệt độ t1=10oC , người ta thả vào nhiệt lượng kế hợp kim nhôm và thiếc có khối lượng m=200g được nung nòng đến nhiệt độ t2=120oC .Nhiệt độ cân bằng hệ thống là 14oC tính khối lượng nhôm và thiếc trong hợp kim

Câu 5: Người ta thả một miếng đồng m=0,5kg vào 500g nước , miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC . Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng thêm bao độ

Câu 6: Hai bình nước giống nhau chứa hai lượng nước như nhau bình thứ nhất có nhiệt độ t1, bình thứ hai có t2=1,5 t1 . Sau khi trộn lẫn với nhau nhiệt độ cân bằng là 25oC tìm các nhiệt độ ban đầu mỗi bình

Câu 7: Người ta trộn hai chất lỏng có nhiệt dung riêng ,khối lượng,nhiệt độ,ban đầu lần lượt của chúng là c1,m1,t1 vafc2,m2,t2 . Tính tỉ số khối lượng của hai chất lỏng trong các trường hợp

a, Độ biến thiên nhiệt độ của chất lỏng thứ hai gấp đôi so với độ biến thiên nhiệt độ của chất lỏng thứ nhất

b, Tỉ số giữa hiệu nhiệt độ ban đầu của 2 chất lỏng với hiệu nhiệt độ cân bằng và nhiệt độ ban đầu của chất lỏng thu nhiệt bằng .

Câu 8: Có hai bình cách nhiệt bình 1 chứa m1=2kg nước ở t1=20oC bình 2 chứa m2=4kg ở nhiệt độ t2=60oC người ta rót lượng nước từ bình 1 sang bình 2 sau khi cân bằng nhiệt người ta rót một lượng nước m như thế từ bình 2 sang bình 1 nhiệt độ cân bằng bình 1 lúc này 21.95oC

a, Tính nhiệt độ cân bằng bình 2 và khối lượng m trong mỗi bình rót

b, Nếu tiếp tục thực hiện lần 2 tìm nhiệt độ cân bằng mỗi bình

EM ĐANG RẤT CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ LÀM ĐƯỚC CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT NHÉ :))

EM XIN CẢM ƠN NHIỀU Ạ

4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.