Mạng máy tính và internet - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1. Muốn kết thúc Word, ta dùng lệnh nào sau đây?
A. Tools Exit B. Table/Close C. File/Exit D. File/Close

Câu 2: để kết nối mạng không dây ta cần có thiết bị mạng nào sau đây:

A. WAP B. Router Wireless C. Hoặc a hoặc b D. Cả a và b

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về kiểu bố trị mạng đường thàng là sai?

A. Tốc độ truyền tin trong mạng chậm

B. Chi phí cao, khó lắp đặt

C. Khi một máy bị hư thi mạng vẫn hoạt động bình thường

D. Khi đường truyền bị hư thi mạng không hoạt động

Câu 3: Khi nhấn phím Home, sẽ thực hiện việc nào trong những việc sau đây?
A. Đưa con trở văn bản đến đầu đoạn hiện tại.

B. Đưa con trộ văn bản đến cuối đoạn hiện tại.

C. Đưa con trò văn bản đến cuối dòng hiện tại.

D. Đưa con trỏ văn bản đến đầu dòng hiện tại.

Câu 4. Để kết nối mạng không dây dơn gián cần có:

A. Điểm truy cập không dây WAP.

B. Mỗi máy tính tham gia mạng có vỉ mạng không dây

C. Modem

D. A và B

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là sai:

A. Không có phần mềm chống virus nào có thể tim và diệt tất cả các loại virus.

B. Những người đưa virus lên mạng nhằm mục đích phá hoại là vi phạm pháp luật.

C. Mỗi phần mềm chống virus chi có thể tim và diệt đúng một loại virus.

D. Mỗi máy chỉ cài đặt một phần mềm chống virus là không thể tìm và diệt tất cả các loại virus.

0 câu trả lời

Khả năng chẩn đoán lỗi là gì?

Với sự phức tạp ngày càng tăng của các hệ thống điều khiển điện tử, những người có khả năng làm việc logic để tìm ra nguyên nhân của sự cố đang được đánh giá cao. Việc chẩn đoán lỗi, tìm ra nguyên nhân và đưa phương án sửa chữa trở nên ngày càng cần thiết trong cuộc sống kinh doanh công nghệ. Các bài test chẩn đoán lỗi được sử dụng để đánh giá khả năng của con người trong việc xác định lỗi trong các hệ thống điện tử và cơ khí.

Làm thế nào để kiểm tra khả năng chẩn đoán lỗi khi làm việc?

Các bài đánh giá khả năng chẩn đoán lỗi thường bao gồm các câu hỏi hiển thị kết hợp các hình dạng và ký hiệu được sử dụng trong các 'công tắc' khác nhau. Người làm cần tìm ra quy trình cơ bản đằng sau các hệ thống chuyển đổi và phát hiện ra các lỗi trong hệ thống. Các công tắc trừu tượng được hiển thị dưới dạng lưới hoặc sơ đồ. Các bài đánh giá khả năng chẩn đoán lỗi không yêu cầu bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào theo phổ thông.

Cấu trúc bài kiểm tra chẩn đoán lỗi

Bài kiểm tra này gồm 12 câu hỏi với sự kết hợp của các hình ảnh và ký hiệu được sử dụng trong các thiết bị chuyển mạch khác nhau. Thời gian hoàn thành bài đánh giá là 15-20 phút.

Bài kiểm tra chẩn đoán lỗi được thiết kế dưới dạng bài trắc nghiệm. Với mục đích đo lường khả năng tiếp cận vấn đề một cách Logic để tìm và sửa các lỗi sai trong các hệ thống điện tử và cơ khí.

https://jobtest.vn/vi/danh-gia-nang-luc/nang-luc-tong-hop/chi-tiet/bai-danh-gia-kha-nang-chan-doan-loi-mien-phi

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.