Giải chi tiết đề thi HSG hoá 9 tỉnh Quảng Bình 2015-2016

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 12 2020 lúc 19:04

Nếu không có màng ngăn sản phẩm Cl2 và H2 lại tác dụng với nhau tạo khí HCl

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 27 tháng 12 2020 lúc 8:47

nFe2O3= 123/160(mol)

PTHH: 3 CO + Fe2O3 -to-> 2 Fe + 3 CO2

a) nCO= nCO2= 3. nFe2O3= 3. 123/160=369/160(mol)

-> mCO= 369/160.28=64,575(g)

b) V(CO2,đktc)= 369/160. 22,4=51,66(l)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 20 tháng 12 2020 lúc 8:28

a) Fe +2 HCl -> FeCl2 + H2

x____2x______x____x(mol)

2 Al + 6 HCl -> 2 AlCl3 + 3 H2

y____3y______y________1,5y(mol)

b) nH2= 0,05(mol)

Ta có hpt:

\(\left\{{}\begin{matrix}56x+27y=1,66\\x+1,5y=0,05\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y=0,02\end{matrix}\right.\)

=> mFe=0,02.56= 1,12(g)

mAl=0,02.27=0,54(g)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 24 tháng 6 2020 lúc 16:50

nCO2 = 0,448 / 22,4 = 0,02 (mol)

2CH3COOH + CaCO3 -> (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

0,04 0,02 0,02

mCH3COOH = 0,04 * 60 = 2,4 (gam)

-> C%CH3COOH = 2,4 / 40 * 100% = 6%

mCaCO3 = 0,02 * 100 = 2 (gam)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN