Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 972
Điểm GP 262
Điểm SP 2358

Người theo dõi (162)

hung
Tojimomi Ngoc
Hồ Thi

Đang theo dõi (3)

Anh Duy