Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 66
Số lượng câu trả lời 71
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (15)

mai thanh nhàn
Elly Phạm
Hoàng Thảo Linh
trần yến nhi

Đang theo dõi (7)