Bài 14. Định luật về công

B.Trâm
1 tháng 7 2020 lúc 21:00

Coi như quả cầu và nước truyền thiệt cho nhau

=> tức là bỏ qua nhiêt lượng tỏa ra môi trường ngoài

giải:

Gọi khối lượng nước là m(kg)

Nhiệt lượng mà quả cầu đồng tỏa ra là:

Q tỏa = 0,2. 380. (125-35) = 6840 (J)

Nhiệt lượng mà nước thu vào là:

Q thu= m. 4200 ( 35-25) = 42000m (J)

Ta có :

Q tỏa= Q thu

<=> 42000m = 6840

=> m= 0,16 (kg)

Bình luận (0)
Lamkhánhdư
15 tháng 6 2020 lúc 20:17

Công đưa vật lên là : A = F . s = 500 .50 = 25000J

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
24 tháng 8 2020 lúc 13:51

Trọng lượng của thùng hàng: \(P=10m-10.60=600\left(N\right)\)

a) Do P > F nên người công nhân này được lợi về lực khi dùng mặt phẳng nghiêng đưa vật lên cao.

b)Do ma sát rất nhỏ và không đáng kể nên theo định luật bảo toàn công, ta có:

\(P.h=F.S\Leftrightarrow600.2=200.S\Rightarrow S=\frac{1200}{200}=6\left(m\right)\)

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
24 tháng 8 2020 lúc 14:15

a) Định luật về công:

- Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.

- Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

b) Do vật được kéo lên cao bằng 1 hệ thống gồm 1 ròng rọc động nên ta nhận được lợi 2 lần về lực.

Ta có: \(F_k=\frac{P}{2}=\frac{420}{2}=210\left(N\right)\)

Công để nâng vật lên là:

\(A=F.S=210.8=1680\left(J\right)\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN