Định luật về công - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Một viên phấn được thả rơi từ tay giáo viên xuống đất. Hỏi có lực nào sinh công không ? *

A. Lực thả viên phấn của giáo viên đã sinh công. B. Không có lực nào sinh công vì vật tự rơi. C. Trọng lực sinh công do tác dụng vào vật làm cho vật rơi được quãng đường đúng bằng độ cao. D. Không có lực sinh công vì trọng lực có phương vuông góc với mặt đất.

2. Một cần cẩu nâng một container khối lượng 8 tấn lên cao 12m. Tính công của cần cẩu? *

A. 96J. B. 96 000J. C. 960kJ. D. 96kJ. 3.Để tính công suất. Cách tính nào sau đây đúng ? * A. Lấy công thực hiện được nhân với thời gian thực hiện công đó. B. Lấy công thực hiện được chia cho thời gian thực hiện công đó. C. Lấy công thực hiện được chia cho chiều dài quãng đường thực hiện công. D. Lấy lực thực hiện công chia cho thời gian thực hiện công. 4.Một người kéo một thùng nước khối lượng 5kg từ giếng sâu 8m lên đều với công suất 20W. Hỏi thời gian kéo thùng nước của người đó ? A. 800s. B. 20s. C. 2s. D. 8 000s. 5.Để cầu hàng ở các cảng người ta thường sử dụng các cần cẩu có các hệ thống ròng rọc hoặc palăng nhằm mục đích có lợi về: * A. công. B. năng lượng. C. quãng đường. D. lực 6.Trường hợp nào sau đây có công suất lớn? * A. Một xe ủi đất có công suất 35kW. B. Một xe tải có công suất 30.000W. C. Một máy bơm nước thực hiện một công 7200000J trong một giờ. D. Một cần cẩu thực hiện một công 10000J trong một giây 7.Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cơ năng ? * A. Chỉ những vật đang sinh công mới có cơ năng. B. Nước được ngăn lại trên đập cao có cơ năng dưới dạng động năng. C. Một chiếc ôtô đang chạy trên đường có cả động năng và thế năng gọi là cơ năng của ôtô. D. Cơ năng do chuyển động mà có gọi là động năng của vật đó. 8.Trường hợp nào sau đây vật có cả động năng và thế năng. * A. Một quả bưởi trên cành cây cao. B. Một quả bưởi nằm dưới đất. C. Một quả bưởi trên cành cây cao đang đu đưa trước gió. D. Một quả bưởi nằm trên mặt bàn. 9.Thế năng đàn hồi của một vật phụ thuộc vào: A. độ cao và khối lượng của vật. B. vận tốc và khối lượng của vật. C. độ biến dạng của vật. D. độ cao và vận tốc của vật. 10.Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào: * A. độ cao và khối lượng của vật. B. vận tốc và khối lượng của vật. C. độ biến dạng của vật D. độ cao và vận tốc của vật. 11.Phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh cơ năng của các vật. * A. Hai vật ở cùng một độ cao so với mặt đất thì có thế năng bằng nhau. B. Hai ôtô đang chuyển động với cùng vận tốc thì có động năng bằng nhau. C. Hai ôtô đang chuyển động có cùng khối lượng thì có động năng bằng nhau. D. Hai ôtô đang đỗ trong bến xe có cùng cơ năng
0 câu trả lời

Câu 1. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có công cơ học? Công
trong trường hợp nào lớn nhất?

a) Đẩy xe khi chưa có hàng một lúc nhưng xe vẫn chưa dịch chuyển.
b) Khi đẩy đủ mạnh, xe chưa có hàng chuyển động ; đẩy xe chuyển động đều đi
10 m.
c) Đẩy xe chưa có hàng chuyển động đều đi 20 m.
d) Đẩy xe có hàng một lúc nhưng xe vẫn chưa dịch chuyển.
e) Khi đẩy đủ mạnh, xe có hàng chuyển động ; đẩy xe chuyển động đều đi 10 m.
g) Đẩy xe có hàng chuyển động đều đi 20 m.
h) Người đứng trên dốc đỡ, giữ cho xe có hàng đứng yên không cho lăn xuống
dốc.
Câu 2. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học? Chỉ
ra lực thực hiện công trong các trường hợp đó. (chỉ cần nêu 1 lực trong mỗi trường
hợp)

a) Máy xúc đất đang làm việc.
b) Người lực sĩ đang nâng tạ từ thấp lên cao.
c) Người công nhân đang đẩy xe rác.
d) Quả bưởi rơi từ cao xuống thấp.
Câu 3. Một người kéo thùng đựng đầy gạch từ mặt đất lên tầng 2, tốn rất nhiều
sức nhưng vì nặng quá nên thùng không di chuyển.

a. Có công cơ học trong trường hợp này không? Vì sao?
b. Theo em thì người này nên dùng cách nào để đưa thùng gạch lên tầng 2 dễ
dàng?

giúp em đi ạ :(((

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.