Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1:

Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 6000 vòng, cuộn thứ cấp có 800 vòng. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều 120V.

a/ Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.

b/ Mắc song song hai bóng đèn sợi đốt giống nhau vào hai đầu cuộn thứ cấp. Công suất tiêu thụ của hai đèn lúc này là 32W. Tính điện trở của mỗi đèn.

Bài 2:

Đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 30cm.

a/ Cho biết tính chất của ảnh? Giải thích?

b/ Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính.

c/ Trình bày cách vẽ.

Bài 3:

Đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 24cm, điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 16cm.

a/ Cho biết tính chất của ảnh? Giải thích?

b/ Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính.

c/ Trình bày cách vẽ.

Bài 4:

Đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20cm, điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính một khoảng 40cm.

a/ Cho biết tính chất của ảnh? Giải thích?

b/ Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính.

c/ Trình bày cách vẽ.

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.