Chương II - Sóng cơ học - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Chỉ ra kết luận SAI trong các kết luận sau : (1 Điểm) A Tất cả các vật đều có khả năng nhiễm điện. B Vật bị nhiễm điện có khả năng vừa hút, vừa đẩy các vật không bị nhiễm điện. C Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác. D Bàn ghế lau chùi càng mạnh càng dễ bị bám bụi. 2 Vật hoặc chất nào sau đây có thể bị nhiễm điện do cọ xát: (1 Điểm) A Thanh thủy tinh B Mảnh vải khô C Mảnh phim nhựa B Tất cả các đáp án trên. 3 Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên nhân nào dưới đây: (1 Điểm) A Vật đó mất bớt điện tích dương B Vật đó nhận thêm electron C Vật đó mất bớt electron D Vật đó nhận thêm điện tích dương 4 Chọn câu ĐÚNG ? (1 Điểm) A Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các electron. B Dòng điện là dòng dịch chuyển của các điện tích. C Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. D Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích dương. 5 Vật nào sau đây được coi là nguồn điện? (1 Điểm) A Pin, acquy B Pin, bàn là C Acquy, pin, bếp điện D Pin, acquy, bàn là, bếp điện. 6 Cách làm nào sau đây có thể nhiễm điện cho một vật? (1 Điểm) A Hơ vật đó trên ngọn lửa. B Đặt vật đó gần một quả pin C Cọ xát vật đó với vật khác. D Phơi vật đó dưới nắng 7 Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của (1 Điểm) A hạt nhân. B êlectron tự do. C hạt nhân và êlectron. D không có loại hạt nào cả. 8 Phát biểu nào sau đây SAI: (1 Điểm) A Mỗi nguồn điện có hai cực. B Hai cực của pin hay acquy là cực dương (+) và cực âm (- ). C Nguồn điện là thiết bị dùng để cung cấp dòng điện lâu dài cho các đồ dùng điện hoạt động. D Vật nào nhiếm điện vật ấy là nguồn điện. 0 câu trả lời

1. Cấu trúc nguyên tử? Phân biệt hạt proton, electron? Phân biệt chất dẫn điện, cách điện và bán dẫn?

2. Khái niệm dòng điện? Tác dụng của dòng điện?

3. Điện trở: khái niệm, công thức tính điện trở dây dẫn? Phân biệt quang trở và nhiệt điện trở? Viết biểu thức điện trở tương đương, điện áp và dòng điện của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp hoặc song song? Các công dụng của điện trở?

4. Tụ điện: khái niệm, ý nghĩa và công thức tính của điện dung tụ điện, nhận xét quá trình thay đổi hiệu điện thế giữa bản cực tụ khi nạp và xả tụ, công thức tính điện dung tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp và song song, công dụng của tụ điện?

5. Cuộn cảm: khái niệm, ý nghĩa và công thức tính hệ số tự cảm, nhận xét quá trình thay đổi hiệu điện thế trên cuộn cảm khi nạp điện cho nó? Ứng dụng của cuộn cảm?

6. Máy biến áp: khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, mối quan hệ giữa điện áp và số vòng của hai cuộn dây mba phân biệt máy tăng áp và hạ áp, phân biệt máy biến áp tuyến tính và biến áp xung, phân biệt máy biến áp cách ly và biến áp tự ngẫu, ý nghĩa và công thức tính công suất của máy biến áp?

7. Rơ le: định nghĩa, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của rơ le?

giúp mình mí bạn thank ạ?

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.