BÀI 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Bùi Văn Quyến
Xem chi tiết
Bà ngoại nghèo khó
1 tháng 11 2021 lúc 13:00

Trung Quốc.

Bình luận (0)
Ngân B
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
9 tháng 1 2022 lúc 19:30

trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII-XVIII có tác dụng gì?

A. Kìm hãm cách mạng tư sản Pháp phát triển

B. Kiu gọi mọi người đấu tranh bằng vũ lực, lật đổ phpng kiến

C. Có vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp

D. Hạn chế ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển

Bình luận (0)
ʚLittle Wolfɞ‏
9 tháng 1 2022 lúc 19:30

C đúng ko

Bình luận (0)
Kudo Shinichi
9 tháng 1 2022 lúc 19:30

trào lưu Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII-XVIII có tác dụng gì?

A. Kìm hãm cách mạng tư sản Pháp phát triển

(B. Kiu gọi mọi người đấu tranh bằng vũ lực, lật đổ phpng kiến)

C. Có vai trò quan trọng trong sự thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp

D. Hạn chế ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, tạo điều kiện cho giai cấp tư sản phát triển

Bình luận (0)
GauTrang
Xem chi tiết

Chọn B

Bình luận (0)
Diễm Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Huyền
26 tháng 9 2018 lúc 18:01

Chiến tranh và hòa bình là một tiểu thuyết của Lev Nikolayevich Tolstoy, xuất bản trong giai đoạn 1865 - 1869. Tác phẩm mở đầu với khung cảnh một buổi tiếp tân, nơi có đủ mặt các nhân vật sang trọng của giới quý tộc Nga tại kinh kỳ Sankt-Peterburg. Bên cạnh những câu chuyện thường nhật của giới quý tộc, người ta bắt đầu nhắc đến Hoàng đế Napoléon I và cuộc chiến tranh chống Pháp sắp tới mà Nga sắp tham gia. Chiến tranh và hòa bình là tiểu thuyết lớn nhất của Lev Tolstoy về nhiều phương diện, trên hết vì tính nhân văn trong bối cảnh chiến tranh là trọng tâm. Một trong những đặc điểm nổi bật khác của Chiến tranh và hòa bình là nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật. Số phận nhân vật với những tâm trạng tinh tế đều gắn bó mật thiết với bước thăng trầm của lịch sử. Đây chính là điểm cách tân của Tolstoy về thể loại anh hùng ca, từ đó sáng tạo nên loại anh hùng ca hiện đại trong lịch sử văn học Nga và văn học thế giới.

Bình luận (0)
Huyền Huỳnh
Xem chi tiết