Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc

Hoàng Hải Yến
18 tháng 12 2020 lúc 19:55

Sử dụng phương trình vecto

undefined

=>Nhìn hình là tự hiểu rồi :)

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Khang
21 tháng 11 2020 lúc 16:37

Vận tốc của ô tô A so với B là:

\(v=v_A-v_B=50-40=10\left(km/h\right)\)

Đáp số: \(v=10km/h\)

Chú ý: Vận tốc của vật 1 so với vật 2: \(v_1>v_2\)

Cùng chiều: \(v=v_1-v_2\)

Ngược chiều: \(v=v_1+v_2\)

$#Chúc bạn học tốt$

Bình luận (0)

Vận tốc của ô tô A ➢ vận tốc của ô tô B ( tự giải thích )

Bình luận (0)
dương đan trường
12 tháng 11 2020 lúc 21:21

.

Bình luận (0)
Levi Ackerman
4 tháng 11 2020 lúc 20:51

Gọi t là tổng thời gian đi và về, t1 là thời gian xuôi dòng,t2 là thời gian ngược dòng, s là độ dài quãng đường AB, v1 là vận tốc của thuyền so với nước, v2 là vận tốc của nước,theo đề ra ta có:

t=t1+t2=s/(v1+v2) + s/(v1-v2)=2 (h).

Thay các giá trị đã có vào pt trên ta đc:

2=8/(v1+3) + 8/(v1-3)

Giàu phương trùng trên ta được v1= 9 km/h.

Vậy...

Nếu muốn bận có thề trùng bày cũ thổ từng ý nhé.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN