Bài 46. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 23 tháng 6 2018 lúc 8:10

1/ Ở người, trứng chín và rụng diễn ra theo chu kỳ tháng, trung bình chu kỳ diễn ra theo trong bao nhiêu ngày?

A.26 B.27 C.28 D.29

2/ Ở vùng nhiệt đới, chu kỳ chín và rụng trứng của chuột,bò,lợn,trâu tương ứng bao nhiêu ngày

A.5,20,24,26 B.6,20,26,28 C.5,21,24,25 D,6,21,26,28

Bình luận (0)
Pham Song Thuong
Pham Song Thuong 23 tháng 6 2018 lúc 20:50

1C

2C

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 10 tháng 5 2018 lúc 15:31

- Thụ tinh là sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng để tạo thành hợp tử.

- Thụ thai là quá trình trứng đã được thụ tinh bám vào thành tử cung làm tổ và phát triển thành thai.

- Biện pháp tránh thai:

+ Ngăn trứng chín và rụng.

+ Tránh không cho tinh trùng và trứng gặp nhau.

+ Chống sự làm tổ của trứng.

+ Tính ngày an toàn trong chu kì rụng trứng.

+ Dùng thuốc tránh thai

Bình luận (0)
Cầm Đức Anh
Cầm Đức Anh 9 tháng 5 2018 lúc 21:59

- Thụ tinh là sự kết hợp giữa trứng và tinh trùng để tạo thành hợp tử.

- Thụ thai là quá trình trứng đã được thụ tinh bám vào thành tử cung làm tổ và phát triển thành thai.

- Biện pháp tránh thai:

+ Ngăn trứng chín và rụng.

+ Tránh không cho tinh trùng và trứng gặp nhau.

+ Chống sự làm tổ của trứng.

+ Tính ngày an toàn trong chu kì rụng trứng.

Bình luận (0)
Bastkoo
Bastkoo 3 tháng 11 2016 lúc 15:51

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Điều chỉnh số con ở động vật bằng cách sử dụng hoocmôn (tự nhiên hoặc tổng hợp), thay đổi các yếu tố môi trường, xử lí giao tử, thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi,„- Điều khiển giới tính bằng cách sử dụng hoocmôn, tách tinh trùng,- Sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh về số con, thời điểm sinh con và khoảng cách sinh con sao cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.- Có nhiều biện pháp sinh đẻ có kế hoạch hiệu quả như dùng bao cao su, dụng cụ tử cung, thuốc tránh thai, đình sản nam và nữ, tính vòng kinh, xuất tinh ngoài âm đạo…

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

Hãy biết một số kinh nghiệm làm tăng sinh sản trong chăn nuôi.

Trả lời:

Thu tinh nhân tạo cho lợn, trâu, bò, cá.

Thay đổi thời gian chiếu sáng để gà nuôi công nghiệp đẻ 2 trứng/ngày.

- Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật ?

- Nêu một số biện pháp điều khiển giới tính ở động vật.

- Điều khiển giới tính của đàn con có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi?

- Tại sao cấm xác định giới tính cùa thai nhi người?

Trả lời:

- Những biện pháp làm tăng sinh sản ở động vật như:

+ Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

+ Thay đổi các yếu tố môi trường.

+ Nuôi cấy phôi.

+ Thụ tinh nhân tạo.

Một số biện pháp điều khiển giới tính ở động vật như:

+ Lọc, li tâm, điện đi để tách tinh trùng ra 2 loại: 1 loại có nhiễm sắc thể giới tính X và loại có nhiễm sắc thể Y.

Tuỳ theo yêu cầu về đực hay cái mà chọn ra 1 loại tinh trùng cho thụ tinh với trứng.

+ Nuôi cá rô phi bột (cá nhỏ) bằng 17 mêtytestôstrêrôn (1 loại hoocmôn lestôstêrôn tổng hợp) kèm theo vitamin C sẽ tạo ra 90% cá rô phi đực.

+ Dùng tia tử ngoại chiếu lên tằm sẽ tạo ra nhiều tằm đực hơn. Tằm đực cho nhiều tơ.

+ Xác định giới tính của phôi bằng cách phát hiện thể ba (tế bào của phôi cái có thể ba còn tế bào phôi đực không có thể ba). Tuỳ theo yêu cầu có thể giữ lại hoặc hủy phôi đực hay phôi cái.

- Điều khiển giới tính đàn con có ý nghĩa là tiết kiệm chi phí, tăng năng suất trong chăn nuôi.

- Cấm xác định giới tính của thai nhi người để tránh mất cân bằng sinh học, tránh ảnh hưởng xấu đến đời sống, xã hội.

sao phải sinh đẻ có kế hoạch ?

Trả lời:

Phải sinh đẻ có kế hoạch để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Bình luận (0)
marian
marian 14 tháng 11 2016 lúc 19:34
SOẠN SINH HỌC 11Bài: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinhđẻ có kế hoạch ở ngườiI. KIẾN THỨC CƠ BẢN- Điều chỉnh số con ở động vật bằng cách sử dụng hoocmôn (tự nhiênhoặc tổng hợp), thay đổi các yếu tố môi trường, xử lí giao tử, thụ tinhnhân tạo, nuôi cấy phôi,„- Điều khiển giới tính bằng cách sử dụng hoocmôn, tách tinh trùng,- Sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh về số con, thời điểm sinh con vàkhoảng cách sinh con sao cho phù hợp với việc nâng cao chất lượngcuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.- Có nhiều biện pháp sinh đẻ có kế hoạch hiệu quả như dùng bao caosu, dụng cụ tử cung, thuốc tránh thai, đình sản nam và nữ, tính vòngkinh, xuất tinh ngoài âm đạo...Hãy biết một số kinh nghiệm làm tăng sinh sản trong chănnuôi.Trả lời:Thu tinh nhân tạo cho lợn, trâu, bò, cá.Thay đổi thời gian chiếu sáng để gà nuôi công nghiệp đẻ 2trứng/ngày.♦-Những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật ?-Nêu một số biện pháp điều khiển giới tính ở động vật.-Điều khiển giới tính của đàn con có ý nghĩa như thế nàotrong chăn nuôi?-Tại sao cấm xác định giới tính cùa thai nhi người?Những biện pháp làm tăng sinh sản ở động vật như:+ Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.+ Thay đổi các yếu tố môi trường.Nuôi cấy phôi.+ Thụ tinh nhân tạo.Một số biện pháp điều khiển giới tính ở động vật như:+ Lọc, li tâm, điện đi để tách tinh trùng ra 2 loại: 1 loại có nhiễm sắcthể giới tính X và loại có nhiễm sắc thể Y.Tuỳ theo yêu cầu về đực hay cái mà chọn ra 1 loại tinh trùng cho thụtinh với trứng.+ Nuôi cá rô phi bột (cá nhỏ) bằng 17 mêtytestôstrêrôn (1 loạihoocmôn lestôstêrôn tổng hợp) kèm theo vitamin C sẽ tạo ra 90% cárô phi đực.+ Dùng tia tử ngoại chiếu lên tằm sẽ tạo ra nhiều tằm đực hơn. Tằmđực cho nhiều tơ.+ Xác định giới tính của phôi bằng cách phát hiện thể ba (tế bào củaphôi cái có thể ba còn tế bào phôi đực không có thể ba). Tuỳ theo yêucầu có thể giữ lại hoặc hủy phôi đực hay phôi cái.-Điều khiển giới tính đàn con có ý nghĩa là tiết kiệm chi phí, tăngnăng suất trong chăn nuôi.-Cấm xác định giới tính của thai nhi người để tránh mất cân bằngsinh học, tránh ảnh hưởng xấu đến đời sống, xã hội. Phải sinh đẻ có kế hoạch để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗicá nhân, gia đình và xã hội.
Bình luận (0)
Nguyễn Anh
Nguyễn Anh 16 tháng 11 2016 lúc 19:40

ơ cái này lớp 11 mà bi giờ bọn e đã học rùi

e mới lơp 7

 

Bình luận (1)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 26 tháng 4 2017 lúc 20:23

Nạo hút thai không được xem là biện pháp tránh thai vì nạo hút thai có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người phụ nữ như viêm nhiễm đường sinh dục, vô sinh,... thậm chí tử vong.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 26 tháng 4 2017 lúc 20:21

Trả lời :

FSH. LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng. Rối loạn sản xuất Hoocmôn FSH, LH của tuyến yên làm rốì loạn quá trình chín và rụng. Nồng độ prôgestêron và estrôgen trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuât hoocmôn FSH. LH của tuyến yên, vì vậy ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 26 tháng 4 2017 lúc 20:22

Nạo hút thai không được xcm là biện pháp tránh thai vì nạo hút thai có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người phụ nữ như viêm nhiễm đường sinh dục, vô sinh,... thậm chí tử vong.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 26 tháng 4 2017 lúc 20:21

Trả lời:

FSH kích Thích ống sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kẽ (tế bào Lêiđich) sản xuất ra tesiostêrôn. Testostêrôn kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng. Vì vậy, tăng hay giảm sản xuất hoocmôn FSH, ICSH sẽ làm thay đổi nồng độ testostêrôn, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 26 tháng 4 2017 lúc 20:21

Trả lời :

Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh Thai (chứa prôgestêron lổng hợp hoặc prôgestêron+estrôgen tổng hợp) có thể tránh thai vì:

Uống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ các hoccmôn này trong máu cao và do vậy gây ức chế lên tuyến yên và vàng dưới đồi làm giảm liết GnRH. FSH, LH. Do tuyến yên và vàng dưới đồi giảm tiết GnRH, FSH và LH nên trứng không chín và không rụng, giúp tránh được mang thai.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 6 tháng 4 2017 lúc 9:00

loại thuốc tránh thai sử dụng kết hợp 2 loại hormon là progestogen và estrogen.

các đáp án trên đều sai

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN