Bài 46. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Cơ sở khoa học của uống thuốc tránh thai là:

3 câu trả lời

Tại sao cấm xác định giới tính ở thai nhi người?.

2 câu trả lời

Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?

1 câu trả lời

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?

1 câu trả lời
Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.