Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 44
Số lượng câu trả lời 111
Điểm GP 13
Điểm SP 233

Người theo dõi (159)

Đang theo dõi (10)

Học 24h
Hà Thùy Dương
Ruby Lin Mon
Chó Doppy
Doraemon