Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng

Thảo Phương
23 tháng 9 2018 lúc 9:47

Vì các nguyên tố vi lượng chỉ là thành phần của enzim-để hoạt hóa các PƯ, chứ không tham gia vào việc cấu tạo các tế bào của cơ thể như các nguyên tố đại lượng.

Bình luận (0)
Nguyễn Thùy Dương
12 tháng 10 2017 lúc 20:48
Sinh trưởngBản chấtSự tăng về kích thước và khối lượng cơ thể
 Hình thức biểu hiệnSự tăng về số lượng và kích thước của tế bào
Phát triểnBản chấtBiến đổi diễn ra trong đời sống của 1 cá thể
 Hình thức biểu hiệnSinh trưởng, phân hóa(biệt hóa), phát triển hình thái cơ quan và cơ thể
Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển Có liên quan mật thiết với nhau,đan xen nhau và luôn liên quan đến môi trường sống.Sự sinh trưởng tạo tiền đề cho phát triển.nếu ko có sinh trưởng thì ko có phát triển và ngược lại.

 

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Anh
8 tháng 10 2017 lúc 21:51

- Nếu thay thế được thì đã ko gọi là thiết yếu.

- Mỗi nguyên tố có vai trò nhất định trong cấu trúc các phân tử và chức năng sống trong tế bào và cơ thể, do đặc tính hóa học của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau.

Ví dụ: Mg là thành phần quan trọng của diệp lục, Fe là thành phần quan trọng của cytocrom ... nhưng không thể thay thế Mg bởi Fe hay bất cứ nguyên tố nào khác.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN