Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 77
Số lượng câu trả lời 1943
Điểm GP 268
Điểm SP 2320

Người theo dõi (486)

HARUNO SAKURA
Tú Hồ
gấu nguyễn
Ghost Assassin
minh Lê triệu

Đang theo dõi (1)

Pham Van Tien