Bài 4. Sự rơi tự do

Minh Khánh
Minh Khánh 28 tháng 9 2020 lúc 21:05

t = 3,25 (s)

Bình luận (0)
Minh Khánh
Minh Khánh 28 tháng 9 2020 lúc 21:02

Ta có:

\(S=\frac{1}{2}gt^2-\frac{2}{2}g\left(t-2\right)^2\)

\(\Leftrightarrow45=\frac{1}{2}.10.t^2-\frac{1}{2}.10\left(t-2\right)^2\)

\(\Rightarrow t=3.25\left(s\right)\)

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 28 tháng 9 2020 lúc 8:59

Khi vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu thì

\(t=\sqrt{\frac{2h}{g}}\)

\(\Rightarrow\frac{t'}{t}=\sqrt{\frac{h'}{h}}\Rightarrow\frac{h'}{h}=\left(\frac{t'}{t}\right)^2=9\)

Vậy \(h'=9h\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN