Bài 4. Sự rơi tự do

Vãn Ninh 4.0

Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h. Tìm tỉ số giữa thời gian vật rơi1/4 đoạn đường cuối và thời gian vật rơi 1/4 đoạn đường đầu


Các câu hỏi tương tự
Thái Thị Thiên Thu
Xem chi tiết
Thúy Vy
Xem chi tiết
Tuyet Anh
Xem chi tiết
Quan Le hoang
Xem chi tiết
Linh ???
Xem chi tiết
Mỹ Duyên Trần
Xem chi tiết
ĐẠT CAO
Xem chi tiết
Silva Marcelo
Xem chi tiết
Uyên Sky
Xem chi tiết