Bài 39. Độ ẩm của không khí

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành 3 tháng 4 2019 lúc 22:21

\(sin\alpha=\frac{h}{l}\Rightarrow h=5m\)

gọi vị trí tại đỉnh mặt phẳng nghiêng là A

tại chân mặt phẳng nghiêng là B

chọn gốc thế năng tại mặt đất

cơ năng tại A

\(W_A=W_{t_A}+W_{đ_A}=m.g.h_A+0=50J\)

cơ năng tại B \(W_B=W_{t_B}+W_{đ_B}=0+\frac{1}{2}.m.v_B^2\)

bảo toàn cơ năng: \(W_A=W_B\)

\(\Rightarrow v_B=\)10m/s

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Thế
Nguyễn Hữu Thế 27 tháng 4 2016 lúc 12:57

Lớp không khí tiếp xúc với mặt ngoài của thành cốc thủy tinh đang đựng nước đá bị làm lạnh xuống đến nhiệt độ dưới điểm sương của nó nên hơi nước trong không khí đọng lại thành sương và giọt làm ướt mặt ngoài của thành cốc. 

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Anh
Nguyễn Minh Anh 27 tháng 4 2016 lúc 13:58

Mặt ngoài của một cốc thủy tinh đang đựng nước đá thường có nước đọng thành giọt và làm ướt mặt cốc vì lớp không khí tiếp xúc với mặt ngoài của thành cốc thủy tinh đang đựng nước đá bị làm lạnh xuống đến nhiệt độ dưới điểm sương của nó nên hơi nước trong không khí đọng lại thành sương và giọt làm ướt mặt ngoài của thành cốc. 

Bình luận (0)
Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 7 tháng 7 2016 lúc 9:40

Phòng nào có nhiệt độ ít hơn thì chứa nhiều không khí hơn.

Bình luận (1)

Hai phòng kích thước như nhau thì thể tích không khí của 2 phòng bằng nhau.

=> Phòng nào có nhiệt độ thấp hơn thì khối lượng riêng không khí của phòng đó lớn hơn.

=> Phòng nào có nhiệt độ thấp hơn sẽ có nhiều không khí hơn.

Bình luận (4)
Mysterious Person
Mysterious Person 5 tháng 5 2018 lúc 6:22

ta có ở nhiệt độ \(23^oC\) độ ẩm cực đại gần bằng \(23g\backslash m^3\)

\(\Rightarrow\) độ ẩm tỉ đối là \(\dfrac{a}{23}=80\%\Leftrightarrow a=18,4\left(g\backslash m^3\right)\)

độ ẩm này bị sai số nhưng chỉ sai số lên ; tức là thực tế \(a\le18,4\left(g\backslash m^3\right)\) (1)

ta có ở nhiệt độ \(30^oC\) độ ẩm cực đại là \(30,3\left(g\backslash m^3\right)\)

\(\Rightarrow\) độ ẩm tỉ đối là \(\dfrac{a}{30,3}=60\%\Leftrightarrow a=18,18\left(g\backslash m^3\right)\) (2)

từ (1) (2) \(\Rightarrow\) buổi chiều không khí chứa nhiều hơi nước hơn

Bình luận (0)
đề bài khó wá
đề bài khó wá 16 tháng 3 2018 lúc 8:41

Ta có:

Không khí ở \(30^oC\) có độ ẩm cực đại là : \(A=30,29g/m^3\)

Theo đề bài thì ở \(30^oC\) thì độ ẩm của không khi \(\alpha=21,53g/m^3\)

Độ ẩm tỉ đối của không khí ở \(30^oC\) là :

\(f=\dfrac{\alpha}{A}=\dfrac{21,53}{30,29}=0,711=71,1\%\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN