Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 5 tháng 5 2020 lúc 7:26

Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng:

A.các ánh sáng đơn sắc có bản chất giống nhau

B.Ánh sáng là sóng ngan

C.Ánh sáng là sóng

D.Ánh sáng có thể bị tán sắc

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN