Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Yến Nguyễn
Thiếu tá -
21 tháng 1 lúc 17:30

Tia khúc xạ đơn sắc gần mặt nước nhất là lục

Đáp án: A

 

Bình luận (0)
hhy-chy
Thượng tá -
19 tháng 1 lúc 23:09

\(x=\left(k-0,5\right).\dfrac{\lambda D}{a}\Rightarrow\lambda=\dfrac{x.a}{D.\left(k-0,5\right)}\) (1)

\(0,38\le\lambda\le0,76\Leftrightarrow0,38\le\dfrac{x.a}{D\left(k-0,5\right)}\le0,76\)

\(\Leftrightarrow0,38\le\dfrac{3,5.2}{1,6.\left(k-0,5\right)}\le0,76\)

\(\Leftrightarrow12,01\ge k\ge6,25\Rightarrow k\in\left[7;12\right]\)

Thay từng giá trị của k vô biểu thức (1)=> bước sóng cần tìm

Check lại số má hộ tui nhé, tui tính hay ẩu

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
5 tháng 5 2020 lúc 7:26

Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ rằng:

A.các ánh sáng đơn sắc có bản chất giống nhau

B.Ánh sáng là sóng ngan

C.Ánh sáng là sóng

D.Ánh sáng có thể bị tán sắc

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN