Bài 12. Sự biến đổi chất - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

câu1

Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa than và khí Oxi

a) hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò và sau đó dùng que lửa châm rồi quạt mạnh đến khi than bén cháy thì thôi

b) Ghi lại phương trình chữ của phản ứng biết rằng sản phẩm là khí cacbon đioxit

Câu 2

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4,48 lít O2 ( đktc ) thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Hãy tính khối lượng HCL đã tham gia phản ứng

Câu 3

Hãy giải thích các hiện tượng sau ?

a) Khi nung nóng canxi cacbonat (CACO3 ) ở nhiệt độ cao trong lò nung, thu được canxi oxit và khí CO2 . Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng thay đổi như thế nào so với chất rắn ban đầu?

b) Khi nung nóng thanh sắt trong ko khí thì khối lượng thanh sắt sau phản ứng thay đổi như thế nào ?

Câu 4

Cho 16,25 gam Zn tác dụng với dung dịch axit sunfuric ( H2SO4 ) , thu được dung dịch chứa 40,25 gam ZnSO4 và 5,6 lít H2SO4 (đktc). Xác định khối lượng axit H2SO4 cần dùng?

Câu 5

Cho 20 gam sắt ( III ) sunfat Fe2(SO4) tác dụng với natri hiđroxit (NaOH), thu được 10,7 gam sắt ( III ) hiđroxit Fe(OH3) và 21,3 gam natri sunfat Na2SO4 . Tính khối lượng natri hiđroxit tham gia phản ứng ?

GIẢI GIÚP MÌNH VỚI Ạ

Được cập nhật 20 tháng 10 2019 lúc 8:32 2 câu trả lời

Bài 1 : a) Viết sơ đồ phản ứng hoá học xảy ra khi đốt chát metan trong không khí.

b) Xác định chất tham gia và chất sản phẩm phản ứng.

Bài 2: Chọn từ/cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây( yêu cầu dùng tất cả cụm từ)

( nguyên tử; phân tử; chất )

TRong phản ứng hoá học chỉ có liên kết giữa các ...........(1).................. bị thay đổi làm cho ......(2).............. này biến đổi thành ..........(3)..........

khác. Kết quả là ............(4)........... biến đổi thành ................(5)................... khác.

Bài 3:Cho 2 quá trình sau:

a) Nước đá (rắn) ​\(\rightarrow\) Nước (lỏng) \(\rightarrow\) Hơi nước (khí) (H42-SHD-28)

b)Điện phân nước trong bình điện phân (H43-SHD-29)

Bài 4: Trong các quá trình sau đây, quá trình nào xảy ra hiện tượng vật lý, hiện tượng hoá học? Giải thích.

a) Khi đánh diêm, que diêm bùng cháy.

b) Hoà tan mực vào nước.

c) Trứng để lâu ngày bị thối.

d) Khi đun ấm nước sôi thấy có hơi nước bốc lên.

e) Khi nấu canh cua thì gạch cua nổi lên trên.

g) Thức ăn lâu ngày bị ôi, thiu.

GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH ĐANG CẦN GẤP khocroikhocroikhocroi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Được cập nhật 31 tháng 1 2019 lúc 19:05 8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.