Bài 22. Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
20 tháng 1 lúc 8:05

Chứng minh châu Nam Cực có vị trí địa lí đặc biệt.

=> 

cách xa với các châu lục khác 

được bao bọc bởi biển và đại dương 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết
Lê Duy Hưng
22 tháng 1 lúc 11:33

- Đầu thế kỉ XX con người đặt chân đến châu Nam Cực.

- Từ 1957, châu Nam Cực được nghiên cứu toàn diện.

- Ngày 01-12-1959, Hiệp ước Nam Cực được kí kết. 

Bình luận (0)
MinhLe
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)