Bài 15.: Cảm biến và mô đun cảm biến

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Cánh cửa tự mở ra khi có người đến. Do có hệ thống cảm biến nên khi có người lại gần cửa sẽ tự động mở ra.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

a) Cảm biến ánh sáng

b) Cảm biến nhiệt độ

c) Cảm biến độ ẩm

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Một số ứng dụng của cảm biến trong đời sống mà em biết:

- Cảm biến độ ẩm có thể được sử dụng như một biện pháp giám sát và phòng ngừa trong nhà cho những người bị bệnh mà bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. 

- Cảm biến áp suất có thể hữu ích trong máy bay, ô tô, thiết bị thời tiết và bất kỳ máy móc nào khác có chức năng áp lực được thực hiện. 

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

a - Cảm biến ánh sáng

b - Cảm biến ánh sáng quang trở

c - Cảm biến nhiệt độ

d - Cảm biến độ ẩm

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Mô đun cảm biến ánh sáng (hình a) có sử dụng rơ le

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (2)

Em đề xuất loại mô đun cảm biến cho tự động phun nước chữa cháy là mô đun cảm biến nhiệt độ.

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

- Loại mô đun cảm biến sử dụng: mô đun cảm biến ánh sáng

Trả lời bởi Quoc Tran Anh Le
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)