Bài 14.: Khái quát về mạch điện

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. MẠCH ĐIỆN

* Là một tập hợp các phần tử như nguồn điện; phụ tải; thiết bị đóng cắt, điều khiển.

* Được nối với nhau bằng dây dẫn để thực hiện chức năng nhất định. 

* Cấu trúc của mạch điện gồm 3 khối:

- Nguồn điện.

+ Cung cấp năng lượng điện cho mạch điện hoạt động.

+ Ví dụ: pin, acquy, lưới điện,...

loading...
Pin.hoc24

- Truyền dẫn, đóng cắt, điều khiển và bảo vệ.

+ Dùng để truyền tải, đóng cắt nguồn điện.

+ Bảo vệ mạch điện khỏi bị quá tải, chập cháy.

+ Ví dụ: dây dẫn, công tắc, cầu chì, ap to mát, cầu dao,...

loading...
Cầu chì.hoc24

- Phụ tải.

+ Là phần tử sử dụng năng lượng điện

+ Ví dụ: đèn điện, quạt điện,...

loading...
Quạt điện.hoc24

II. MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

loading...
Mạch điện điều khiển tưới cây tự động.hoc24

* Là mạch điện được sử dụng để thực hiện chức năng điều khiển.

* Cấu trúc của mạch điện điều khiển gồm 3 khối:

- Nguồn điện: cung cấp năng lượng điện cho mạch hoạt động.

loading...
Nguồn điện.hoc24

- Cảm biến.

+ Có nhiệm vụ cảm nhận

+ Biến đổi đại lượng vật lí, hoá học, sinh học cần đo thành tín hiệu điện.

loading...
Cảm biến.hoc24

- Bộ phận xử lí và điều khiển:

+ Tiếp nhận.

+ Xử lí tín hiệu điện.

- Đối tượng điều khiển: là các đối tượng được điều khiển để thực hiện một chức năng nào đó.