Bài 17.: Ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ PHỔ BIẾN TRONG LĨNH VỰC KĨ THUẬT ĐIỆN 

- Kĩ thuật điện là lĩnh vực rất quan trọng, liên quan đến điện, điện tử.

- Đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế của đất nước. 

- Gắn liền với việc sản xuất, phân phối và sử dụng năng lượng điện.

- Ví dụ: kĩ sư điện, kĩ thuật viên kĩ thuật điện, thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện,...

loading...
Thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.hoc24

2. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KĨ THUẬT ĐIỆN

- Về phẩm chất:

+ Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm.

 +Yêu thích công việc, đam mê kĩ thuật.

+ Có tinh thần hợp tác.

+ Có ý thức tuân thủ tuyệt đối an toàn lao động....

- Về năng lực: 

+ Có kiến thức chuyên môn.

+ Có sức khoẻ, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát,

+ Chịu được áp lực và cường độ làm việc cao

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

+ Có các kĩ năng như: phân tích, tổng hợp, tư duy sáng tạo... 

+ Mỗi ngành nghề sẽ có những yêu cầu riêng về năng lực.

loading...
Sự chăm chỉ và cần cù trong học tập.hoc24

3. TÌM HIỂU VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA BẢN THÂN VỚI NGÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC KĨ THUẬT ĐIỆN

- Căn cứ vào những sở thích và khả năng của mình, mỗi người có thể tìm hiểu về sự phù hợp của bản thân với những ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện.

- Sở thích:

+ Có quan tâm, muốn tìm hiểu nghề nào không?

- Khả năng:

+ Có thể trình bày, thực hiện tốt vấn đề liên quan đến nghề nào không?

+ Có năng khiếu học tập, tìm hiểu nghề nào không?