Bài 9.: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí

Nguyễn Trần Thành Đạt

Với mỗi ngành nghề ở cột bên trái, hãy xác định những yêu cầu của ngành nghề đó ở cột bên phải trong Bảng 9.2.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 21:53

- Kĩ sư cơ khí: 1, 2, 3, 4, 7, 8

- Kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí: 1, 3, 6, 7

- Thợ cơ khí và thợ sửa chữa máy máy móc: 1, 2, 5, 7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết