Bài 9.: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ PHỔ BIẾN TRONG LĨNH VỰC CƠ KHÍ

- Có mặt ở hầu hết các lĩnh vực từ nhà máy, xí nghiệp, gia công máy móc thiết bị.

- Gắn liền với các hoạt động sản xuất.

+ Sửa chữa các loại vật dụng thiết yếu trong gia đình, các phương tiện tham gia giao thông,...

- Ví dụ:

+ Kĩ sư cơ khí.

+ kĩ thuật viên kĩ thuật cơ khí.

+ Thợ cơ khí và sửa chữa máy móc,...

2. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CƠ KHÍ

- Về năng lực

+ Biết sử dụng, vận hành các loại dụng cụ, thiết bị.

+ Biết đọc bản vẽ, phân tích yêu cầu kĩ thuật, lập quy trình công nghệ.

+ Chế tạo, lắp ráp, sửa chữa các loại đồ gá, khuôn mẫu, máy móc thiết bị.

+ Biết phân tích, giải quyết các vấn đề kĩ thuật chuyên môn.

+ Biết sử dụng các phần mềm phục vụ thiết kế, mô phỏng và chế tạo.

- Về phẩm chất

+ Sức khỏe tốt, cẩn thận, kiên trì, yêu thích công việc, đam mê máy móc và kĩ thuật.

+ Có tinh thần hợp tác tốt, khả năng làm việc theo nhóm.

+ Chịu được áp lực công việc cao.

+ Có phản ứng nhanh nhạy để xử lí tình huống trong quá trình lao động.

+ Tuân thủ tuyệt đối an toàn lao động.

3. TÌM HIỂU VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA BẢN THÂN VỚI NGÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC CƠ KHÍ

- Dựa vào những sở thích và khả năng của mình, mỗi người có thể tìm hiểu về sự phù hợp của bản thân với những nghề nghiệp trong lĩnh vực cơ khí.

- Sở thích:

+ Có quan tâm, muốn tìm hiểu nghề nào không?

- Khả năng:

+ Có thể trình bày, thực hiện tốt vấn đề liên quan đến nghề nào không?

+ Có năng khiếu học tập, tìm hiểu nghề nào không?