Bài 9.: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí

Nguyễn Trần Thành Đạt

Em hãy lựa chọn và tìm hiểu các yêu cầu của một ngành nghề cụ thể thuộc lĩnh vực cơ khí. Sau đó tự đánh giá sự phù hợp của bản thân với ngành nghề đó.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 21:55

Tham khảo

* Yêu cầu của nghề kĩ sư cơ khí:

- Có kiến thức chuyên môn liên quan đến ngành nghề cơ khí.

- Có kĩ năng sửa chữa, lắp ráp máy móc thiết bị cơ khí.

- Có thể tham gia nghiên cứu, thiết kế sản phẩm cơ khí

- Có kĩ năng đọc bản vẽ và phân tích yêu cầu kĩ thuật của bản vẽ cơ khí

- Có kĩ năng cập nhật kiến thức chuyên nôm liên quan để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Có thể trực tiếp gia công sản phẩm cơ khí.

* Đánh giá sự phù hợp của bản thân: Em tự nhận thấy mình có thể đáp ứng được 5 yêu cầu trong tổng số 6 yêu cầu của nghề kĩ sư cơ khí. Do đó, em thấy bản thân mình rất phù hợp với ngành nghề kĩ sư cơ khí.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết