Bài 9.: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí

Nguyễn Trần Thành Đạt

Hãy đọc nội dung trên và tóm tắt các yêu cầu của người làm nghề trong lĩnh vực cơ khí.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 21:49

Tham khảo

Các yêu cầu của người làm nghề trong lĩnh vực cơ khí:

- Biết sử dụng, vận hành các loại dụng cụ, thiết bị

- Biết đọc bản vẽ và phân tích kĩ thuật

- Biết giải quyết các vấn đề chuyên môn

- Biết sử dụng phần mềm phục vụ lĩnh vực này

- Có sức khoẻ, đam mê với công việc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết