Bài 9.: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí

Nguyễn Trần Thành Đạt

Quan sát Hình 9.1 và cho biết: Người công nhân đang làm công việc gì trong nghề cơ khí? Em có nhận xét gì về đặc điểm của nghề đó?

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 21:47

- Người công nhân đang quan sát các thiết bị máy móc hoạt động như thế nào và các hoạt động qua máy chủ

- Nhân xét: cần có kiến thức công nghệ để hỗ trợ nghiên cứu kĩ thuật cơ khí để giám sát các giai đoạn sản xuất.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết