Bài 25. Đa thức một biến

Quoc Tran Anh Le

Với giá trị nào của c thì G(x) có giá trị bằng 0?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 0:39

Tại x = - 2 và x = 2 thì G(x) có giá trị bằng 0.

Bình luận (0)
POP POP
19 tháng 9 lúc 0:40

Giá trị 2, -2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)