Bài 24. Biểu thức đại số

Quoc Tran Anh Le

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang có hai đáy là a và b, chiều cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 0:28

Biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình thang đó là:

\(S = (a+b). h : 2\) hay \(S=\dfrac{1}{2}(a+b).h\)

Bình luận (0)
POP POP
19 tháng 9 lúc 0:29

Diện tích hình thang:

\(S=\dfrac{\left(a+b\right).h}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)