Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Phạm Mỹ Châu

Vận tốc đầu của 1 chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox là -6cm/s khi nó ở gốc tọa độ . biết gia tốc của nó không đổi bằng

8 m/s2 . vị trí của nó sau 2s là

a) -4m b) 4cm c) 6cm d)5cm

Herera Scobion
Herera Scobion 11 tháng 12 2020 lúc 21:48

x= vot + 1/2 at2 = -6. 2+ 8.22.1/2 = -4 cm

=> A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN