Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 10
Điểm SP 18

Người theo dõi (2)

Nguyen linh
Kim Taehyung

Đang theo dõi (4)

Akai Haruma
Sách Giáo Khoa
Link Ka

Dòng thời gian