Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Sách Giáo Khoa

Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.24) :

Bạn Long đã bắn được : 2 viên điểm 5, 2 viên điểm 0 và 1 viên điểm -1.

Bạn Minh đã bắn được : 1 viên điểm 10, 2 viên điểm 5, 1 viên điểm - 1 và 2 viên điểm -10.

Hỏi bạn nào được điểm cao hơn ?

Huỳnh Châu
19 tháng 5 2017 lúc 21:42

Tổng số điểm của bạn Long là:

\(\left[2.5+2.0+1.\left(-1\right)\right]=9\left(điểm\right)\)

Tổng số điểm của bạn Minh là:

\(\left[1.10+2.5+1.\left(-1\right)+2.\left(-10\right)\right]=-1\left(điểm\right)\)

Vậy số điểm của bạn Long cao hơn bạn Minh.

Bình luận (0)
Trần Thục Lê Ngân
2 tháng 8 2019 lúc 9:57

Tổng số điểm của bạn Long là:

[2.5+2.0+1.(−1)]=9(điểm)[2.5+2.0+1.(−1)]=9(điểm)

Tổng số điểm của bạn Minh là:

[1.10+2.5+1.(−1)+2.(−10)]=−1(điểm)[1.10+2.5+1.(−1)+2.(−10)]=−1(điểm)

Vậy số điểm của bạn Long cao hơn bạn Minh.

Bình luận (0)
thien phung tran 2007
1 tháng 1 2020 lúc 21:10

Số Điểm Của Bạn Long Là:

(2.5) + (2.0) + -1 = 9

Số Điểm của bạn Minh Là:

10 + (2 . 5)+ (-1) + (2.-10) = -1

Số Điểm Của Bạn Long Cao Hơn bạn Huy

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Mai
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lăm A Tám
Xem chi tiết
Nguyen nhat quang
Xem chi tiết
tí issly
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Eun Na Rae
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết