Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 202
Điểm GP 3
Điểm SP 34

Người theo dõi (4)

Duyên
Hoaa
Nguyễn Mai

Đang theo dõi (22)

svtkvtm
Duyên