Bài 4: Nguyên tử

Thái Đình Tú Anh

Trong phân tử M2X có tổng số hạt p,n,e là 140 .trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện là 44 hạt.nguyên tử khối của m lớn hơn X là 23 . Tổng số hạt p,n,e là trong nguyên tử X là 34 hạt .Tìm công thức phân tử của hợp chất trên

Kudo Shinichi
22 tháng 11 lúc 20:01
Gọi số p, n, e của M2X là p, n, e                             X là pX, eX, nX                             M là pM, eM, eMVì trong phân tử M2X có tổng số hạt là 140=> p + e + n = 140=> 2p + n = 140 (1)Số hạt mang điện nhiều hiện hơn số hạt không mang điện là 44=> p + e - n = 44=> 2p - n = 44 (2)Từ (1), (2) => \(\left\{{}\begin{matrix}p=e=46\\n=48\end{matrix}\right.\)Hay \(\left\{{}\begin{matrix}2p_M+p_X=46\left(3\right)\\2n_M+n_X=48\left(4\right)\end{matrix}\right.\)Nguyên tử khối của M lớn hơn X...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ánh Dương Trịnh
Xem chi tiết
DIO ZA WARUDO
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Hiền Nhi
Xem chi tiết
Yeu DUong nhat
Xem chi tiết
Nhã Hân Lê
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Ngọc Minh
Xem chi tiết
Anh Phuong
Xem chi tiết
Mai Khánh Hạ
Xem chi tiết
Trần Ái Khánh Ly
Xem chi tiết
Yeah Oh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)