Bài tập cuối chương 4

Buddy

Trong các miếng bìa ở hình 21a, 21b, 21c, 21d, miếng bìa nào có thể gấp (theo các nét đứt) và dán lại để được hình chóp tam giác đều? Hình chóp tứ giác đều?

Hà Quang Minh
19 tháng 7 2023 lúc 21:02

Hình a là hình chóp tam giác đều

Hình c là hình chóp tứ giác đều 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết