Bài tập cuối chương 4

Buddy

Quan sát Hình 4, Hình 14 và tìm số thích hợp cho ? trong các bảng sau:

Hà Quang Minh
11 tháng 1 lúc 15:47

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết
Buddy
Xem chi tiết